ÖZEL DÖNEM YEMİ

DÜVE
YEMİ

NEDEN BİLCANLI DÜVE YEMİ'Nİ KULLANMALIYIZ?
-Damızlık amacıyla yetiştirilen düvelere 6 aylık yaştan gebeliğin son 2-3 haftasına kadar verilmek üzere sindirilebilirliği yüksek, doğal hammaddelerden hazırlanan tamamlayıcı bir yemdir.
-Yüksek sindirilebilirlik oranı, dengeli protein ve enerji yapısı, zengin vitamin-mineral içeriği ile geleceğin sürüsünü oluşturacak olan düvelerde istenilen canlı ağırlık ve boy artışını sağlar.
-Tohumlama için gerekli olan ideal kondisyona ulaştırarak başarılı bir şeklide gebe kalmasını sağlar.
-Düvelerin meme yapısının düzgün bir şekilde gelişmesini sağlayarak doğumdan sonra optimum süt veriminin alınmasını destekler.
-Düvenin ve yavrunun sağlıklı gelişimi için gerekli olan protein-enerji, vitamin-mineral ve yem katkı maddelerini içermektedir.

KULLANIM ŞEKLİ
- Bilcanlı Düve Yemi, düvelerinize yeni yedirilmeye başlanıyorsa minimum 4-5 gün kademeli bir şekilde geçiş yapılarak, rumen adaptasyonu sağlanmalıdır.
-Düve başına günlük verilecek Bilcanlı Düve Yemi miktarı düvenin canlı ağırlığına ve rasyonda kullanılan diğer hammaddelerin miktar ve kalitesine göre değişiklik gösterebilmektedir.
-Hayvanlarınızın önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
Doğru bir beslenme programı için Bilcanlı Yem besleme uzmanlarıyla iletişime geçiniz .

KURU
DÖNEM

NEDEN BİLCANLI KURU DÖNEM YEMİ'Nİ KULLANMALIYIZ?
-Sütten kesilen sağmal ineklere, kuru dönem boyunca verilebilecek, sindirilebilirliği yüksek doğal hammaddelerden hazırlanan tamamlayıcı bir yemdir.
-Kurudaki ineklerin ve yavrunun sağlıklı gelişimine destek olur.
- Yüksek sindirilebilirlik oranı, dengeli protein ve enerji yapısı, zengin vitamin-mineral içeriği ile ineklerinizde doğum sırasında ve sonrasında oluşabilecek hastalıkları engeller.
-İneklerinizde meme dokularının sağlıklı bir şekilde yenilenmesini sağlayarak sağım döneminde maximum süt verimi almaya yardımcı olur.

KULLANIM ŞEKLİ
- Bilcanlı Kuru Dönem Yemi ineklerinize yeni yedirilmeye başlanıyorsa minimum 4-5 gün kademeli bir şekilde geçiş yapılarak, rumen adaptasyonu sağlanmalıdır.
-Bilcanlı Kuru Dönem Yemi hayvanlara yeterli miktarda verilerek mutlaka yağlanmanın önüne geçilmelidir.
-İneklerinizin doğuma 2-3 hafta kala anyonik tuzlarla desteklenmesi önerilir.
-Düve başına günlük verilecek Bilcanlı Kuru Dönem Yemi miktarı düvenin canlı ağırlığına ve rasyonda kullanılan diğer hammaddelerin miktar ve kalitesine göre değişiklik gösterebilmektedir.
-Hayvanlarınızın önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
Doğru bir beslenme programı için Bilcanlı Yem besleme uzmanlarıyla iletişime geçiniz.

ÜRÜNLERİMİZ

İLGİNİZİ Mİ
ÇEKTİ?